POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie przepisów RODO

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy ważne informacje,
spełniając obowiązek informacyjny.

Administratorem Danych Osobowych jest GMG Consulting Sp. z o.o. , NIP: 9542750340, REGON: 243667635, KRS: 0000523219  z siedzibą w Katowicach 40-314, ul. Żyznej 2 (dalej: Administrator). 
Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, adres mail, adres do korespondencji, nr telefonu, wymiary ciała oraz wagę, dane wymagane do wystawienia faktury. 
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi realizacja umowy, zawartej pomiędzy Państwem a Administratorem dla zawarcia i wykonywania, których przetwarzanie
danych osobowych jest niezbędne.

Państwa dane są gromadzone w celu:

a) kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

– realizacja umów z klientami,

– prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto,
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda,
dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące
usługi księgowe lub pocztowe oraz kurierskie oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie
zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na podstawie tzw. RODO przysługują Państwu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzanych swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie
danych. W sprawie danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: kontakt@hussarsacademy.pl.
Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celówzwiązanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem
(w szczególności do realizacji związanych z Administratorem umów).

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.
Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest GMG Consulting Sp. z o.o. , NIP: 9542750340, REGON: 243667635, KRS: 0000523219  z siedzibą w Katowicach 40-314, ul. Żyznej 2. Możesz skontaktować się z administratorem Państwa danych pod adresem:   kontakt@hussarsacademy.pl

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:

– kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

– realizacja umów z klientami,

– prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi księgowe lub pocztowe oraz kurierskie oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami.
W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Jaka jest podstawa podania Państwa danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

Informacja o plikach cookies

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików „cookies”. Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Czym są pliki „cookies”?

To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.
Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem  http://wszystkoociasteczkach.pl

Jak wyłączyć pliki cookies?

Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.